Prosument

Program Prosument

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest odpowiedzią na chęć promowania pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca.
Prosument, chcący pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł otrzymuje bezzwrotną dotację na zakup i montaż instalacji w wysokości 40%.
Prosumentem może być każdy kto ma możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych na domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym.

Podstawowe zasady udzielania dotacji


➢ Kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych
➢ Dotacja w wysokości 40% (od 2016r. 30%)
➢ Oprocentowanie kredytu 1%
➢ Okres kredytowania od 5 do 15 lat

Wykonanie konsultacji fotowoltaicznej

Pozyskanie dofinansowania w wysokości 40%

Pozyskanie finansowania (opcjonalne) na instalacje systemu fotowoltaicznego

Przyłączenie do sieci energetycznej

Uruchomienie instalacji

Obsługa gwarancyjna

Chcesz wiedzieć więcej?