Firma budująca dom

Jak wybrać firmę do wybudowania domu?

Choć na rynku swoją ofertę reklamuje niezliczona ilość firm budowlanych nie jest prosto znaleźć właściwą firmę do wybudowania domu. Zdarza się, że obietnice najwyższej jakości i solidności usług oferowanych przez daną firmę nie znajdują potwierdzenia w praktyce. Stąd wybór odpowiedniej, wyspecjalizowanej w swoim fachu firmy do wybudowania domu jest jednym z najważniejszych aspektów przy budowie domu – decydując się na zatrudnienie profesjonalistów z pewnością oszczędzimy sobie nieco nerwów, a także nie będziemy musieli martwić się o dodatkowe koszty związane z ewentualnymi poprawkami. Czym charakteryzuje się solidna firma budowlana i jak ją znaleźć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Jak znaleźć niedrogą i solidną firmę budowlaną?

Solidna firma budowlana dysponuje wykształconymi specjalistami. Szczególnie, kiedy chcemy powierzyć firmie budowę naszego domu np.  do stanu deweloperskiego to bardzo ważne jest kto będzie kierownikiem budowy. Kierownik budowy dba o interesy inwestora i  powinien mieć duże doświadczenie w branży.

Jednak zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto przyjrzeć się bliżej również cennikowi, dlatego że rozbieżności w cenach są normą, dlatego aby mieć pewność że nie przepłacamy warto poprosić o wycenę kilku wykonawców. W kosztorysie powinny znaleźć się m.in. informacje dot. listy wydatków, wykazu materiałów, zakresu robót oraz termin realizacji. 

Proponowane materiały do budowy są dobrej jakości 

Po czym poznać dobrą firmę budowlaną na Mazowszu, gdzie ceny są wyższe niż w innych częściach kraju? Bez wątpienia cenną wskazówką, czy warto akurat tej ekipie powierzyć budowę wymarzonego domu jest fakt jakie materiały do budowy zostaną nam przez nią zasugerowane.

W tejże kwestii jakość produktów ma ogromne znaczenie. Dobry fachowiec pomoże dokonać nam najlepszego wyboru bądź zaoferuje samodzielne zakupienie materiałów w zaprzyjaźnionych składach budowlanych, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na duży rabat. Niestety także w tym przypadku zdarzają się oszustwa, dlatego by uniknąć ewentualnych dotkliwych dla budowy domu konsekwencji warto trzymać rękę na pulsie i mieć chociaż ogólne pojęcie o ofercie producentów.

W efekcie uczciwa firma budowlana, której zależy na spektakularnym efekcie końcowym wykonywanych przez nią prac oraz zadowoleniu Klienta nie zaproponuje nam materiałów o najgorszej klasy. . 

Zakupy materiałów

Zakup materiałów budowlanych należy dokładnie przemyśleć oraz skalkulować, tak by nie zaskoczyły nas później dodatkowe, niepotrzebne koszty. Bardzo praktycznym rozwiązaniem w tym przypadku jest stworzenie kosztorysu budowy domu, który zawierał będzie dokładne zestawienie niezbędnych materiałów budowlanych wraz z ich ilością. Dzięki niemu nie będziemy musieli obawiać się jakichkolwiek przestojów w budowie. Wykonanie kosztorysu warto powierzyć kierownikowi budowy lub projektantowi domu, którzy na co dzień mają do czynienia z tego typu kwestiami w związku z czym doskonale wiedzą jaka ilość materiałów jest niezbędna i które firmy oferują produkty najlepszej jakości.

Uwaga! Fakt, że solidna firma budowlana Mazowsze nie proponuje nam najbardziej nowoczesnych rozwiązań wbrew pozorom nie jest wcale sygnałem do odwrotu. 

Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby posadowienie fundamentów. W ostatnich latach coraz bardziej popularnym rozwiązaniem są nowoczesne płyty fundamentowe, które owszem znacznie usprawniają proces budowy (prace budowlane trwają ok.4-5 dni), ale są znacznie droższe niż standardowe ławy fundamentowe.

Gwarancja od firmy budującej dom

Inwestorowi rozpoczynającemu budowę towarzyszą te same myśli i obawy: Czy firma budowlana wywiąże się z zapisów umowy?” Nic w tym dziwnego, budowa własnego domu to duża inwestycja.

Jednak, by ta wizja stała się rzeczywistością warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. Najlepiej, by miało ono formę Pisemnej umowy o roboty budowlane. Innymi słowy dokument potwierdzający istnienie zobowiązania pomiędzy inwestorem, a wykonawcą któryokreśla prawa i obowiązki każdej z zaangażowanych stron. W razie sporu jest ona dowodem na podjęcie przez firmę budowlaną zobowiązania i pozwala na egzekwowanie wykonania zapisanych świadczeń. 

W tekście umowy “Budowa domu z gwarancją wykonania” powinny znaleźć się przede wszystkim zapisy dotyczące:

  • dokładnych dane zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy;
  • daty i miejsca zawarcia umowy;
  • zakresu powierzonych prac wraz z terminem ich rozpoczęcia oraz zakończenia;
  • wynagrodzenia;

Zakres robót w umowie 

Umowa to podstawa, dlatego powinna zawierać dokładny zakres robót w odniesieniu do konkretnego projektu. Dlatego musi ona określać m.in. tak istotną kwestie jakim jest zakup niezbędnych materiałów. Możemy kupić je samodzielnie stosując się do porad i zaleceń wykonawcy. Jeżeli na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek ich zakupu, a tym samym odpowiedzialność za jakość wybranych materiałów.

Jeśli zakupy powierzymy firmie budowlanej warto zorientować się czy do kosztu usług dolicza on procent od cen materiałów. Co więcej zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. budowy domu z gwarancją wykonania, jeśli to firma budowlana zajmuje się kwestia zakupów, to właśnie ona ponosi ryzyko związane z ewentualnymi szkodami powstałymi na skutek wykorzystania wadliwych materiałów. Wykonawcy powinni być w stanie ocenić jakość zamawianych materiałów, a w przypadku wad muszą oni zgłosić reklamację u sprzedawcy towarów i doprowadzić do ich wymiany. 

Zwróć uwagę na materiały

A skoro o materiałach mowa w umowie o roboty budowlane powinny się znaleźć także zapisy określające rodzaj materiałów. W rezultacie koniecznością jest także zapis w umowie faktu jakiego stanu wykończenia budowy oczekujemy – wykończenia pod klucz, czy stanu surowego zamkniętego. Szczegółowe określenie tak wydawałoby się oczywistych rzeczy jest niezwykle istotne. Każdy wykonawca może interpretować te zagadnienia na swój sposób, a nie chcielibyśmy przecież zastać domu wybudowanego w połowie… 

Wynagrodzenie i kary 

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, kwotę wynagrodzenia warto podzielić na poszczególne etapy:

Po pierwsze system płatności ratalnych za wykonane kolejne etapy budowy to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla osób planujących powierzyć wybudowanie domu profesjonalnej firmie.

Po drugie wysokość ustalonych rat powinna być ustalona na poziomie realnie wykonanych robót i zakupie materiałów.  

Dodatkowo, aby zarówno inwestor, jak i firma budowlana mieli poczucie bezpieczeństwa warto określić w umowie również kary. Na przykład za nieterminowe wykonanie zleconych prac przez firmę oraz nieterminową zapłatę wynagrodzenia przez inwestora. Jednak by móc później dochodzić zaległych należności pieniężnych konieczne jest precyzyjne określenie w tekście umowy terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych etapów pracy.

Podsumowanie

Firma do wybudowania domu to pierwszy i najważniejszy etap budowy. Współpraca opierająca się na jasnych zasadach, ustalonych już na początku podejmowanych działań jest gwarancją zadowolenia zarówno po stronie firmy budowlanej, jak i inwestora.