kierownik budowy warszawa

Kompleksowa budowa domu wymaga wykonania szeregu czynności, niezbędnych dla osiągnięcia optymalnych efektów po jej zakończeniu. Jednym z najważniejszych elementów koniecznych dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych jest sprawdzony kierownik budowy, który ponosi pełną odpowiedzialność za realizacje zadań oraz sytuacje, które mogą przytrafić się podczas procesu powstawania budynku. Warto jednak wiedzieć, iż istnieją sytuacje, których skutkami nie możemy go obarczyć. Prawo podaje szczegółowe wytyczne, które definiują podstawowe obowiązki kierownika budowy. Należy więc przyjrzeć się im dokładnie, aby uniknąć rozczarowania związanego z pracą kierownika budowy. 

Kim jest kierownik budowy?

Rolę kierownika budowy może pełnić osoba fizyczna posiadająca stosowne do tego celu uprawnienia. Konkretnie ma się tu na myśli uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. O nabywaniu tych uprawnień i posiadaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika budowy można było po raz pierwszy przeczytać w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej o prawie budowlanym i zabudowie osiedli z 1928 roku, które zostało dookreślone w 1939 roku. Wówczas dokonano podziału uprawnień na projektowanie oraz zarządzenie pracami budowlanymi. Określono wówczas stopień wykształcenia osób zajmujących się tymi procesami. Dziś, upoważnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych posiada więc osoba będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku budowlanym bądź architektonicznym. Postać kierownika budowy jako uczestnik procesu budowlanego pojawiła się w Prawie budowlanym dopiero w 1994 roku.. 

Kierownik budowy posiada samodzielne funkcje techniczne, dzięki czemu może on dokonywać fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnie rozwiązywać zagadnienia techniczne i architektoniczne. Ponadto, zajmuje się on również prowadzeniem projektów architektoniczno-budowlanych, a także kierowaniem wszelkimi elementami mającymi miejsce na budowie – od wytwarzania elementów konstrukcyjnych po ich implementacje. Sporządza również sprawozdanie nadzoru inwestycyjnego oraz zajmuje się rzeczoznawstwem budowlanym.. W prostych słowach oznacza to, że może poprowadzić budowę domu jednorodzinnego od fundamentów do budowy domu do stanu pod klucz.

Jak widać, budowa domu z kierownikiem budowy jest równoznaczna z tym, iż nad pracą czuwa specjalnie przygotowana do tego osoba. Posiada więc nie tylko wiele uprawnień, ale również obowiązków, które powinien spełnić sprawdzony kierownik budowy. Przyjrzyjmy się więc temu zagadnieniu nieco dokładniej. 

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą takie kwestie jak:

  • odpowiednie zabezpieczenie placu budowy po jego przejęciu do inwestora – przekazanie odbywa się poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu przez obie strony. Wówczas następuje przejęcie placu budowy. 
  • zorganizowanie budowy i pełne kierownictwo procesów według wytycznych projektu – kierownik budowy jest zobligowany do odpowiedniego zabezpieczenia budowy przed pojawieniem się na niej ekipy budowlanej, a także powieszenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych
  • stałe prowadzenie dokumentacji budowy – dziennik budowy to dokument stanowiący dowód w postępowania sądowego lub administracyjnego
  • zapewnienie pomiaru geodezyjnego – polega na wytyczeniu terenu budynku oraz wskazanie gdzie mają znajdować się odpowiednie elementy 
  • zatrzymanie prac budowlanych w przypadku możliwości powstania zagrożenia a także poinformowanie o tym fakcie stosownych organów
  • zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do ich sprawdzenia lub odbioru
  • realizowanie zleceń zawartych w dzienniku budowy według przepisów bądź ustalonych ustaleń 
  • stanie na straży bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Czym się róźni kierownik budowy od architekta budynku?

W tym miejscu należy dokonać wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy kierownikiem budowy i projektantem budynku. Oprócz wcześniej wymienionych obowiązków, kierownik budowy jest także odpowiedzialny za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Taki dokument sporządza na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta. Tego typu opracowanie określa specyfikę konstrukcji oraz warunki prowadzenia prac budowlanych. 

To właśnie w tym miejscu widać różnicę pomiędzy projektantem a kierownikiem budowy. Należy wiedzieć, iż w porównaniu do panującej opinii o tym, iż kierownik budowy ma prawo zmienić projekt budynku jest nieprawdziwa. Takie kompetencje posiada jedynie projektant, zaś kierownik może jedynie wnioskować o wykonanie takiej zmiany. Jego uprawnienia pozwalają mu także na wystąpienie o zmiany w projekcie do inwestora lub ustosunkowanie się zaleceń zawartych w dzienniku budowy. W przypadku samodzielnego wykonania samodzielnych funkcji technicznych bez wcześniejszej konsultacji, kierownik budowy może otrzymać karę grzywny. Ponadto, inwestor może zażądać od kierownika naprawienia popełnionych przez niego szkód.

Budowa domu do stanu deweloperskiego z kierownikiem budowy kojarzy się również jednoznacznie z jego obecnością wśród ekipy budowlanej. Faktycznie, robotnikom zazwyczaj przewodzi lider, jednak trudno doszukiwać się podobieństw między nim a kierownikiem budowy. Mit jest powielany ze względu na to, iż kojarzy się inwestorom z dobrym sposobem na oszczędność czasu na jego poszukiwania oraz pieniędzy potrzebnych do zainwestowania w jego pracę. Warto jednak mieć na uwadze, iż obecność kierownika budowy przynosi inwestorom wiele zalet. Najważniejszą jest precyzyjne dopilnowanie nie tylko wszelkich aspektów prawnych, ale również optymalizacja czasu pracy. Warto więc przemyśleć tę kwestię, podczas wybierania idealnego kierownika na własną budowę. Przyjrzyjmy się na jakie koszta możemy liczyć szukając kierownika budowy w Warszawie.

Ile kosztuje kierownik budowy w Warszawie?

Na podstawie wcześniejszych informacji można zauważyć, iż kompleksowa budowa domu nie może obyć się bez najważniejszej osoby, czyli kierownika budowy. Mnogość obowiązków, funkcji, które pełni w ramach budowy obiektu a także uwzględniając stopień odpowiedzialności ponoszony przez niego, należy liczyć się z adekwatną ceną świadczenia jego usług. Kierownik budowy Warszawa, według analiz wykonanych przez firmę Sedlak & Sedlak zarabia miesięcznie średnio 7 900 zł brutto (na stan z 2019 roku). Jednocześnie stanowi to o tym, iż co drugi kierownik budowy zarabia od 6 000 do 10 000 brutto miesięcznie. Na pensje bliższą wyższej kwocie może liczyć sprawdzony kierownik budowy, będący w branży od dłuższego czasu i cechujący się sprawnym zarządzaniem pracami budowlanymi oraz dokumentacją. W ramach ciekawostki warto też wspomnieć, iż 10% kierowników budowy to kobiety.

Dodaj komentarz